หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่นมือถือ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อบริษัท คำถามถามบ่อย แผนผังเว็บไซท์
 
     
เกี่ยวกับบริษัท
     

บริษัท พี.โอ.เอส. เทเลคอม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2536 ตามหนังสือทะเบียนเลขที่ (1) 1719/2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 11,000,000 บาท ( สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยเริ่มจากการรับเหมาวางเคเบิ้ลคู่สายโทรศัพท์ พร้อมทั้ง บริการจัดหาเลข หมายโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ เพื่อติดตั้งในบริเวณพื้นที่ ที่โครงการของ องค์การโทรศัพท์ยังเข้าไปไม่ถึง

พ.ศ. 2536
บริษัท พี.โอ.เอส. เทเลคอม จำกัด ได้เริ่มเข้ามาทำ ธุรกิจเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยการทำ
สัญญารับเหมาวางสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ และจัดหา เลขหมายโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ เพื่อไปติด ตั้งให้ลูกค้า ในสถานที่ที่สายโทรศัพท์ขององค์การ โทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึง
 
พ.ศ. 2541
บริษัท พี.โอ.เอส. เทเลคอม จำกัด ได้เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์ ไร้สาย จากประเทศสวีเดน ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ โปรโมชั่นของโทรศัพท์มือถือ ระบบ GSM 900 / GSM 1800, DTAC 1800 และ truemove 1800 โดยช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ ให้กับบริษัท, องค์กร และ สำนักงานต่าง ๆ ด้วยการโทรออก ในอัตราค่า โทรศัพท์มือถือ ที่ถูกกว่า
 
พ.ศ. 2544
บริษัท พี.โอ.เอส. เทเลคอม จำกัด ได้เริ่มพัฒนา และผลิตเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นเอง ใน ประเทศไทย โดยนำเข้า Module Siemens และ เทคโนโลยีจากยุโรป มาพัฒนา ทั้งฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า EZ :
   
 
ปัจจุบัน
ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยนำ เข้า Module Siemens (Cinterion) และเทคโนโลยี จากยุโรป มาออกแบบ และพัฒนาเครื่องให้สามารถ ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโทรผ่านตู้สาขา หรือการแฟกซ์ผ่านเครื่องโทรสารทั่วไป ทำให้ลูก- ค้าองค์กร สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นค่าโทร หรือค่าแฟกซ์ได้มากยิ่งขึ้น
 

 

 

 
 
 

Copyright © 2010-2016     P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED   All rights reserved.
Developed by Ranida    Contact: webmaster