หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่นมือถือ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อบริษัท คำถามถามบ่อย แผนผังเว็บไซท์
 
     
ดาวน์โหลด
     
โบรชัวร์สินค้า (Brochure)
         
  EZ-Wireless Module Interface
    โบรชัวร์ EZ-S2 ขนาดไฟล์ 0.5 M
    โบรชัวร์ EZ-222 ขนาดไฟล์ 0.8 M
    โบรชัวร์ EZ-333 ขนาดไฟล์ 0.4 M
    โบรชัวร์ EZ-999 ขนาดไฟล์ 0.4 M
    โบรชัวร์ EZ-GIANT ขนาดไฟล์ 0.3 M
    โบรชัวร์ EZ-GPRS ขนาดไฟล์ 0.6 M
    โบรชัวร์ EZ-VPN ขนาดไฟล์ 0.4 M
         
  เสาอากาศ CARANT
    โบรชัวร์ CARANT รุ่น AGY12 ขนาดไฟล์ 173 KB
    โบรชัวร์ CARANT รุ่น WLT-3G ขนาดไฟล์ 168 KB
    โบรชัวร์ CARANT รุ่น LPA922-3G ขนาดไฟล์ 350 KB
    โบรชัวร์ CARANT รุ่น MHD ขนาดไฟล์ 0.3 M
    โบรชัวร์ CARANT รุ่น MG602 ขนาดไฟล์ 0.2 M
    โบรชัวร์ CARANT รุ่น WLD ขนาดไฟล์ 0.2 M
    โบรชัวร์ CARANT รุ่น AGY10 ขนาดไฟล์ 0.2 M
    โบรชัวร์ CARANT รุ่น ACY15 ขนาดไฟล์ 0.4 M
         
  อุปกรณ์เสริม
    โบรชัวร์ สายนำสัญญาณ CARANT ขนาดไฟล์ 0.3 M
    โบรชัวร์ แบตเตอรี่สำรองไฟ BU1880 (5.4 A) ขนาดไฟล์ 0.2 M
    โบรชัวร์ แบตเตอรี่สำรองไฟ BU1881 (7A) ขนาดไฟล์ 0.2 M
         


คู่มือการใช้งาน (Installation Manual)
         
  การตั้ง EZ-Wireless Module Interface
    คู่มือการใช้งาน EZ-S2 ขนาดไฟล์ 0.4 M
    คู่มือการใช้งาน EZ-222 ขนาดไฟล์ 1.2 M
    คู่มือการใช้งาน EZ-333 ขนาดไฟล์ 1.2 M
    คู่มือการใช้งาน EZ-999 ขนาดไฟล์ 1.2 M
    คู่มือการใช้งาน EZ-GIANT ขนาดไฟล์ 0.5 M
    คู่มือการใช้งาน EZ-GPRS ขนาดไฟล์ 1.2 M
    คู่มือการใช้งาน EZ-VPN ขนาดไฟล์ 0.5 M
         
  การตั้ง เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม
    คู่มือการติดตั้ง เสา AGY10, ACY15 ขนาดไฟล์ 0.2 M
    คู่มือการติดตั้ง สายนำสัญญาณ ขนาดไฟล์ 0.2 M
         
  การติดตั้งอื่นๆ
    คู่มือการต่อ GPRS ขนาดไฟล์ 0.8 M
    คู่มือการใช้งาน WinFax ขนาดไฟล์ 0.6 M
         
 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ Brochure Download


เอกสารเป็นไฟล์ pdf ถ้าลูกค้าอ่านไม่ได้ ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน โดยคลิ้กที่    get adobe reader


 

 

 ดาวน์โหลดคู่มือ Manual Download

เอกสารเป็นไฟล์ pdf ถ้าลูกค้าอ่านไม่ได้ ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ก่อน โดยคลิ้กที่    get adobe reader 
 
 

Copyright © 2010-2016     P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED   All rights reserved.
Developed by Ranida    Contact: webmaster