หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่นมือถือ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อบริษัท คำถามถามบ่อย แผนผังเว็บไซท์
 
     
คำถามถามบ่อย
     
   
1.
EZ-Wireless Module Interface คืออะไร?
2.
EZ-Wireless Module Interface ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ยังไง?
3.
EZ-Wireless Module Interface ใช้งานร่วมกับอะไรได้บ้าง?
4.
EZ-Wireless Module Interface รองรับได้กี่ระบบ?
5.
ในกรณีพื้นที่ที่ติดตั้ง มีสัญญาณมือถือน้อยจะสามารถติดตั้งได้หรือไม่?
6.
ข้อแตกต่างจากระบบ VOIP, Y-Tel 1234?
7.
ถ้าต้องการส่งแฟกซ์ผ่านเครื่อง EZ ต้องทำอย่างไรบ้าง การติดตั้งยากมั้ย?
8.
ถ้าต้องการใช้งานรับ-ส่งแฟกซ์ ต้องเปิดซิมการ์ดแบบไหน?
9.
การรับ-ส่งแฟกซ์ผ่าน์มือถือ เครื่องแฟกซ์จำเป็นต้องตั้งรับแฟกซ์ออโต้หรือไม่?1.
EZ-Wireless Module Interface คืออะไร?
   
อุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณของโทรศัพท์มือถือระบบ Digital Dual Band: GSM 900, GSM 1800 มาใช้งานร่วมกับโทรศัพท์, โทรสาร, ตู้สาขา และ คอมพิวเตอร์ ช่วยให้องค์กร, บริษัทฯ, สำนักงาน, โรงงาน, โรง
แรม, อพาร์ทเม้นท์, คอนโด หรือบ้านพักอาศัยของท่าน สามารถประ
หยัดค่าใช้จ่าย ในการโทร และส่งแฟกซ์ได้ ด้วยการใช้อัตราค่าโทร
ของโทรศัพท์ มือถือที่ราคาถูกกว่า แทนอัตราค่าโทรศัพท์บ้านทั่วไป
 
 
2.
EZ-Wireless Module Interface ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ยังไง?
  เนื่องจากตัวเครื่อง EZ จะใช้สายโทรศัพท์มือถือ มาแทนการใช้สาย
โทรศัพท์ขององค์การ   อัตราค่าโทรที่ลูกค้าใช้นั้น  จึงคิดตามอัตรา
โปรโมชั่นมือถือของซิมการ์ดที่ลูกค้าเลือกใช้   ซึ่ง ณ ปัจจุบันอัตรา
ค่าโทรของโทรศัพท์มือถือ ก็มีราคาถูก และหลากหลายให้ลูกค้าได้
เลือกใช้  ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าประหยัดได้ จึงขึ้นกับโปรโมชั่นมือถือ ที่ลูกค้าเลือกใช้ด้วย

ทางบริษัทฯ มีโปรโมชั่นพิเศษเสนอให้กับลูกค้า ของ ทางบริษัทฯ
ทุกรุ่น
สนใจ สามารถติดต่อสอบถามกับ ทางบริษัทฯ ได้โดยตรง
โทร 0-2435-1883-5
 
 
3.
EZ-Wireless Module Interface ใช้งานร่วมกับอะไรได้บ้าง?
   
ทางบริษัทฯ มี EZ หลากหลายรุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่แตกต่างกันไป โดยแต่ละรุ่นเอง ก็จะสามารถใช้งานร่วมกับ
อุปกรณ์อื่นๆได้แตกต่างกัน อาทิเช่น

EZ-S2 ใช้กับเครื่องโทรศัพท์, ตู้สาขาทั่วไป
(สำหรับ ลูกค้าที่ต้องการใช้โทรเท่านั้น)
EZ-222 ใช้กับเครื่องโทรศัพท์, ตู้สาขาทั่วไป, คอมพิวเตอร์
(สำหรับ ลูกค้าที่ต้องการใช้โทร และ Data ผ่าน GPRS)
EZ-333 ใช้กับเครื่องโทรศัพท์, เครื่องแฟกซ์, ตู้สาขาทั่วไป, คอมพิวเตอร์
(สำหรับ ลูกค้าที่ต้องการใช้โทร, แฟกซ์ และ Data
ผ่าน GPRS
)
EZ-999 ใช้กับเครื่องโทรศัพท์, เครื่องแฟกซ์, ตู้สาขาทั่วไป, คอมพิวเตอร์, แบตเตอรี่
(สำหรับ ลูกค้าที่ต้องการใช้โทร, แฟกซ์ และ Data
ผ่าน GPRS
พร้อมมีระบบรองรับไฟตก-เกิน, ไฟดับ)
EZ-GIANT ใช้กับเครื่องโทรศัพท์, ตู้สาขาทั่วไป
(สำหรับ ลูกค้าที่ต้องการใช้โทร เป็นจำนวนมากๆ)
EZ-GPRS ใช้กับคอมพิวเตอร์
(สำหรับ ลูกค้าที่ต้องการใช้ Data ผ่าน GPRS)

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับทางบริษัทฯ ได้
โดยตรง โทร 0-2435-1883-5
 
 
4.
EZ-Wireless Module Interface รองรับได้กี่ระบบ?
   
  เครื่องสามารถรองรับได้ืั้ทั้งระบบ
** GSM900 (เครือข่าย AIS) และ
** GSM1800 (เครือข่าย DTAC และ  true move)
 
5.
พื้นที่ที่ติดตั้ง มีสัญญาณมือถือน้อย จะสามารถตั้งเครื่อง
ได้หรือไม่?
   
 

ในกรณีพื้นที่ที่ติดตั้งมีสัญญาณมือถือน้อย ก็สามารถติดตั้งเครื่องได้
เนื่องจากทางบริษัทฯ มีเสาอากาศ CARANT นำเข้าจากยุโรป ให้ลูกค้า
เลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ
สัญญาณมือถือ ณ พื้นที่นั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

(คลิ้ก เพื่อดูรายละเอียดเสาอากาศ)

 
 
6.
ข้อแตกต่างจากระบบ VOIP, Y-Tel 1234?
   
 

**  คุณภาพเสียงคมชัด
      เนื่องจากเครื่อง EZ-Wireless Module Interface เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
      การโทรแบบระบบดิจิตอล เสียงที่ออกมาจึงมีคุณภาพเสียงที่คมชัด
      มากกว่าการใช้ VOIP หรือ Y-Tel ที่ใช้การโทรผ่านระบบเครืองข่าย
      อินเตอร์เน็ทซึ่งคุณภาพเสียงอาจไม่ดีเท่า รวมถึงอาจมีการดีเลย์
      ของสัญญาณเสียงอีกด้วย

**  ใช้งานได้แม้ไม่มีอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง
      เนื่องจากเครื่อง EZ-Wireless Module Interface ทำงานบนพื้น
      ฐานของระบบโทรศัพท์มือถือ จึงสามารถใช้งานได้ทุกที่ ที่มี
      สัญญาณโทรศัพท์มือถือไปถึง ในขณะที่ VOIP ลูกค้าจำเป็น
      ต้องติดตั้งอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงถึงจะใช้งานได้

**  คุณภาพการส่งแฟกซ์ที่ดีกว่า
      เนื่องจากเครื่อง EZ-Wireless Module Interface ส่งแฟกซ์ด้วย
      ระบบดิจิตอล คุณภาพของเอกสารที่ส่งไปจึงมีคุณภาพ, ชัดเจนกว่า

 
 
7.
ถ้าต้องการส่งแฟกซ์ผ่านเครื่อง EZ ต้องทำอย่างไรบ้าง การติดตั้งยากมั้ย?
   
  ลูกค้าสามารถติดตั้งเครื่องด้วยตนเองได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอน และ
คำแนะนำในคู่มือ สำหรับการส่งแฟกซ์   ลูกค้าสามารถดูคำแนะนำเพิ่ม
เติมได้ ที่นี่
 
8.
ถ้าต้องการใช้งานรับ-ส่งแฟกซ์ ต้องเปิดซิมการ์ดแบบไหน?
   
  ในการใช้งานรับ-ส่งแฟกซ์ ลูกค้าต้องทำการเปิดซิมการ์ด "แบบราย
เดือน"
โดยเครือข่ายที่รองรับบริการรับ-ส่งแฟกซ์ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีเพียงเครือข่าย DTAC เท่านั้น  โดยเมื่อลูกค้าเปิดซิมการ์ด
แล้ว ต้องทำการเปิดบริการเสริมที่ต้องการใช้ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ ที่นี่
 
 
9.
การรับ-ส่งแฟกซ์ผ่านมือถือ เครื่องแฟกซ์ต้องตั้งออโต้หรือไม่?
   
  เนื่องจากการรับ-ส่งแฟกซ์ผ่านมือถือ จะใช้ช่องสัญญาณแบบ DATA โดยเฉพาะ เครื่องแฟกซ์ที่รับจึงต้องตั้งเป็นระบบออโต้ เพื่อรับแฟกซ์ ทันทีที่มีสัญญาณ DATA เรียกเข้า
 
 

คำถามถามบ่อย


 
 
 

Copyright © 2010-2016     P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED   All rights reserved.
Developed by Ranida    Contact: webmaster