หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่นมือถือ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อบริษัท คำถามถามบ่อย แผนผังเว็บไซท์
 
การสนับสนุนสำหรับ EZ-333    
เรียนรู้วิธีใช้ EZ-333
     
     
  การโทรออก
( ในการใช้งานเครื่อง EZ-333 เพื่อโทรออก ท่านต้องทำการติดตั้ง
  เครื่อง EZ-333 เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ หรือตู้สาขาโทรศัพท์ให้
  เรียบร้อยก่อน ท่านสามารถดูขั้นตอนการติดตั้งได้ โดยคลิ้กที่นี่ )

จากนั้น ท่านสามารถโทรออกได้ตามปกติ โดยท่านยังสามารถใช้งานปุ่ม
ต่างๆ บนเครื่องโทรศัพท์ได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็น ปุ่ม Flash, Redial/
Pause, Mute หรือ Speaker-phone ดังนี้

... ยกหูโทรศัพท์ ของเครื่องโทรศัพท์ที่ต่ออยู่กับช่อง Phone ของ
เครื่อง EZ-333
  ท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณพร้อม (Dial Tone)
... กด เลขหมายปลายทางที่ต้องการโทรออก
  (เครื่องจะทำการโทรออกภายใน 2-3 วินาที หรือ กด # เพื่อให้
โทรออกทันที )

หมายเหตุ:   หลังจากที่ท่านยกหูโทรศัพท์ขึ้น ภายใน 15 วินาที ถ้าไม่มี
                 การกดเลขหมายปลายทางใด ๆ เครื่องจะทำการตัดสาย
                 และท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณ Busy Tone ให้ท่านกด
                 วางสายและเริ่มโทรใหม่

การรับสาย
เมื่อมีสายโทรเข้ามายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ต่ออยู่กับเครื่อง EZ ท่านจะ
ได้ยินเสียง Ringing และหน้าจอ LCD ของเครื่อง EZ-333 จะแสดงเบอร์
โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาบนหน้าจอ  จากนั้นท่านสามารถรับสายที่เรียกเข้า
มาได้ตามปกติ โดยยกหูเครื่องโทรศัพท์ขึ้นเพื่อรับสาย

 
          
  การส่งแฟกซ์ออก
ในการส่งแฟกซ์ออกจากเครื่องแฟกซ์ที่ต่อกับ EZ-333 นั้น ซิมการ์ดที่
อยู่ในเครื่อง EZ-333 จะต้องทำการเปิดบริการ "Mobile Ofiice" ก่อน (อ่านข้อควรรู้เบื้องต้นของการรับ-ส่งแฟกซ์เพิ่มเติม โดยคลิ้ก ที่นี่ )

ท่านสามารถส่งแฟกซ์ ได้ 2 วิธี ดังนี้ :
วิธีที่ 1:  ส่งแฟกซ์ แบบปกติ
... กดปุ่ม Speaker Phone หรือยกหูโทรศัพท์ ของเครื่องแฟกซ์ ที่ต่อ
อยู่กับช่อง Fax ของเครื่อง EZ-333
  ท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณพร้อม (Dial Tone)
... กด หมายเลขแฟกซ์ปลายทาง ที่ต้องการส่งแฟกซ์ไปถึง
  รอสักครู่ จนกระทั่งมีเสียงสัญญาณแฟกซ์ ((วี้ด)) กลับมา
... กดปุ่ม START ที่เครื่องแฟกซ์ เพื่อเริ่มการส่งแฟกซ์

หมายเหตุ
:   กรณีที่ท่านส่งแฟกซ์ไปแล้ว ปลายทางไม่ได้รับ ให้ลอง
                 ส่งใหม่อีกครั้งแบบออโต้
   
วิธีที่ 2:  ส่งแฟกซ์ แบบออโต้
... กด หมายเลขแฟกซ์ปลายทาง ที่ต้องการส่งแฟกซ์ไป
... กดปุ่ม START ที่เครื่องแฟกซ์ เพื่อเริ่มการส่งแฟกซ์เลยการรับแฟกซ์
ในการรับแฟกซ์โดยเครื่องแฟกซ์ที่ต่อกับเครื่อง EZ-333 นั้น ซิมการ์ดที่
อยู่ในเครื่อง EZ-333 จะต้องทำการเปิดบริการ "เลขหมายรับแฟกซ์"ก่อน และเครื่องแฟกซ์ที่ต่อกับเครื่อง EZ-333 จะต้องตั้งเสียงกริ่งเรียก อยู่ที่ 1-2 กริ่งเท่านั้น เพื่อให้เครื่องแฟกซ์รับแฟกซ์ที่ส่งเข้ามาทันที (อ่านข้อ
ควรรู้เบื้องต้นของ การรับ-ส่งแฟกซ์เพิ่มเติม โดยคลิ้ก ที่นี่ )

โดยในกรณีนี้ ท่านที่ต้องการจะส่งแฟกซ์เข้ามายังเครื่องแฟกซ์ ที่ต่อกับ
เครื่อง EZ-333 อยู่ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ :
วิธีที่ 1:  ส่งแฟกซ์ แบบปกติ
... กดปุ่ม Speaker Phone เพื่อเตรียมกดเลขหมาย
... กด เบอร์เลขหมายรับแฟกซ์ ที่ต้องการส่งแฟกซ์ไป
  เมื่อกดเลขหมายรับแฟกซ์ ครบแล้ว ท่านจะไม่ได้ยินเสียง RING BACK ((ตื้ดๆ)) กลับมา โปรดรอสักครู่ จนกระทั่งมีเสียงสัญญาณ
แฟกซ์ ((วี้ด)) กลับมา
... กดปุ่ม START ที่เครื่องแฟกซ์ เพื่อเริ่มการส่งแฟกซ์
   
วิธีที่ 2:  ส่งแฟกซ์ แบบออโต้
... กด เบอร์เลขหมายรับแฟกซ์ ที่ต้องการส่งแฟกซ์ไป
... กดปุ่ม START ที่เครื่องแฟกซ์ เพื่อเริ่มการส่งแฟกซ์เลย
 
          
  การโปรแกรม EZ-333

ในการโปรแกรมเครื่อง EZ ท่านต้องโปรแกรมจาก “เครื่องโทรศัพท์” ที่
ต่อเข้ากับ “ช่อง Phone” ของ EZ-333 เท่านั้น และเมื่อโปรแกรมเสร็จ
จะมีเสียง Dial tone ดังขึ้น นั่นคือเสร็จสิ้นขั้นตอน  โดยในรุ่น EZ-333
ท่านจะสามารถใช้งานเพิ่มเติมได้หลายฟังก์ชั่น ดังนี้

การโปรแกรม โทรออกเลขหมายปลายทางอัตโนมัติ
การโปรแกรมเครื่อง เพื่อให้โทรออกไปยังเลขหมายปลายทางอัตโนมัติ เมื่อโทรเข้า ที่เบอร์ช่อง PHONE

... การตั้งเลขหมายปลายทางอัตโนมัติ
  1  กด # 021 จะขึ้นข้อความ "SYSTEM CONFIG... FORWARD NUMBER"
  2  กด เลขหมายปลายทางที่ต้องการตั้งโทรอัตโนมัติ
    เช่น 02XXXXXXX
  3  กด # อีกที  
  อธิบายย่อ: สมมติ  ต้องการตั้งให้โทรออกเลขหมาย
          022345678 ปลายทางอัตโนมัติ
ให้กด  # 021 022345678  #

... การยกเลิกการโปรแกรม
  1  กด # 020 เพื่อยกเลิกโปรแกรม ให้โทรออกได้ตามปกติ


การโปรแกรม ไม่ให้โทรออกเลขหมายที่กำหนดไว้
EZ-333 สามารถบล็อคไม่ให้โทรออกไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้ได้ 
โดยสามารถบล็อคได้สูงสุดถึง 9 หมายเลข และเลขหมายที่ต้องการ
บล็อก ก็สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 2 ถึง 15 หลัก โดนใส่รหัสบล็อกนำ
หน้า ดังนี้ #10, #20, #30, #40 … #90 ตามลำดับ

... การตั้งไม่ให้โทรออกเลขหมาย
  1  กด # เพื่อเริ่มการตั้งเลขหมาย
  2  กด รหัสบล็อค ที่ต้องการจะบันทึกเลขหมาย โดยท่านสามารถตั้ง
    รหัสได้ตั้งแต่เลข 10, 20, ... ไปจนถึง 90 รวม 9 เลขหมาย
  3  กด เลขหมายที่ต้องการบล็อค
    เช่น 02XXXXXXX, 036XXXXXXX
    หรือกด รหัสพื้นที่ ที่ต้องการบล็อคโทรออก เช่น 02, 053
  4  กด # อีกที  
      เมื่อได้ยินเสียง ((Dial Tone)) อีกครั้ง คือเสร็จสิ้นการโปรแกรม
  อธิบายย่อ: สมมติ  ไม่ต้องการให้โทรออกหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย
           รหัสพื้นที่ "02" และ "053"
ให้กด   #  10  02  #  และ  #  20  053  #
  หลังจากโปรแกรมเสร็จ เมื่อมีการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์
ที่ขึ้นต้นด้วย “02” หรือ “053” จะมีเสียง BUSY TONE และเครื่องจะ
ขึ้นข้อความ “NUMBER BLOCK” บนหน้าจอ แสดงให้รู้ว่าโทรออก
หมายเลขนี้ไม่ได้

... การเรียกดูเลขหมายที่ทำการบล็อคไว้ ในแต่ละรหัสบล็อค
  กด #11 เพื่อดูเลขหมายที่บล็อคไว้ ที่ รหัสบล็อค 10
  กด #22 เพื่อดูเลขหมายที่บล็อคไว้ ที่ รหัสบล็อค 20
  กด #33 เพื่อดูเลขหมายที่บล็อคไว้ ที่ รหัสบล็อค 30
  กด #44 เพื่อดูเลขหมายที่บล็อคไว้ ที่ รหัสบล็อค 40
  กด #55 เพื่อดูเลขหมายที่บล็อคไว้ ที่ รหัสบล็อค 50
  กด #66 เพื่อดูเลขหมายที่บล็อคไว้ ที่ รหัสบล็อค 60
  กด #77 เพื่อดูเลขหมายที่บล็อคไว้ ที่ รหัสบล็อค 70
  กด #88 เพื่อดูเลขหมายที่บล็อคไว้ ที่ รหัสบล็อค 80
  กด #99 เพื่อดูเลขหมายที่บล็อคไว้ ที่ รหัสบล็อค 90
  จากนั้น เลขหมายที่ถูกบล็อคไว้ ในแต่ละรหัสบล็อคจะแสดงบนหน้า
จอ LCD ของเครื่อง EZ-333

... การยกเลิกการโปรแกรม
  1  กด #  
  2  กด รหัสบล็อค ที่ต้องการจะยกเลิก (10, 20, 30, 40, 50, 60,
    70, 80 หรือ 90)
  3  กด # อีกที
      เมื่อได้ยินเสียง ((Dial Tone)) อีกครั้ง คือเสร็จสิ้นการโปรแกรม
  อธิบายย่อ: สมมติ   ต้องการยกเลิกการบล็อคการโทรออกไปยัง
           เลขหมายที่ขึ้นต้นด้วย "02"
ให้กด   # 10 #
 
     
 


หน้าจอ LCD เมื่อมีการ "โทรออก"
หน้าจอ LCD เมื่อมีการ "โทรออก"

หน้าจอ LCD เมื่อ "ปลายทางรับสาย"
หน้าจอ LCD เมื่อ "ปลายทางรับสาย"


หน้าจอ LCD เมื่อ "มีสายโทรเข้า"
หน้าจอ LCD เมื่อ "มีสายโทรเข้า"


หน้าจอ LCD เมื่อกด Speaker Phone หรือยกหูโทรศัพท์ เพื่อ "ส่งแฟกซ์"
หน้าจอ LCD เมื่อกด Speaker Phone หรือยกหูโทรศัพท์ เพื่อ
"ส่งแฟกซ์"


หน้าจอ LCD เมื่อ "ปลายทางรับแฟกซ์"
หน้าจอ LCD เมื่อ "ปลายทางรับแฟกซ"หน้าจอ LCD เมื่อ "มีคนส่งแฟกซ์เข้ามา"
หน้าจอ LCD เมื่อ "มีคนส่งแฟกซ์เข้ามา"
ที่เลขหมายรับแฟกซ์ ของ EZ-333การโปรแกรมเครื่อง EZ-333

 
 
 

Copyright © 2010-2016     P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED   All rights reserved.
Developed by Ranida    Contact: webmaster