หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่นมือถือ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อบริษัท คำถามถามบ่อย แผนผังเว็บไซท์
                 
เครื่องแปลงสัญญาณ   เสาอากาศ   อุปกรณ์เสริม   ตู้สาขาโทรศัพท์    
     MHD  |  GDD1818  |  MG602  |  WLD  |  AGY10  |  ACY15  |  WLT-3G  |  AGY12  |  LPA922-3G  |
                 
CARANT WLD

เสาอากาศ CARANT WLT-3G

เสาอากาศแบบทิศทาง ที่รองรับระบบสื่อสาร 3G
GSM900/1800 และ UMTS 2100 โดยสามารถ ติดตั้งได้ทั้งภายใน-นอกอาคาร
   
Gain: 4 dBi (2 dBd)
ใช้ได้กับ: 900 / 1800 / 2100 MHz
ข้อต่อสาย: SMA Male
 
CARANT WLD

เสาอากาศ CARANT AGY12

เสาอากาศ Gain สูงแบบทิศทางเดียว ที่รองรับ
ระบบ UMTS 2100 สามารถติด ตั้งได้ทั้งภายใน-นอกอาคาร
   
Gain: 10.5 dBi (8.5 dBd)
ใช้ได้กับ: 2100 MHz
ข้อต่อสาย: FME male
 
CARANT WLD

เสาอากาศ CARANT LPA922-3G

เสาอากาศแบบติดตั้งได้ทั้งภายใน-นอกอาคาร
มาพร้อมกับสายนำสัญญาณ mini low loss ยาว
2.5 เมตร นำเข้าจากยุโรป
   
Gain: min 10.5 dBi (min 7.5 dBd)
ใช้ได้กับ: 900 / 1800 / 2100 MHz
ข้อต่อสาย: SMA Male
         
CARANT MHD

เสาอากาศ CARANT MHD

เสาอากาศนำเข้าจากยุโรป สามารถติดตั้งได้ทั้ง
ภายใน และภายนอกอาคาร มาพร้อมกับสายนำ
สัญญาณ mini low loss ยาว 2.5 เมตร
   
Gain: 5 dBi (3dBd)
ใช้ได้กับ: 900 MHz/ 1800 MHz
ข้อต่อสาย: FME Female
 
CARANT GDD1818

เสาอากาศ CARANT GDD1818

เสาอากาศแบบติดตั้งบนรถยนต์ (ติดกระจก)
นำเข้าจากยุโรป
   
Gain: 3 dBi (1 dBd) @ 900 MHz
5 dBi (3 dBd) @ 1800 MHz
ใช้ได้กับ: 900 MHz/ 1800 MHz
ข้อต่อเสา: FME Male
 
CARANT MG602s

เสาอากาศ CARANT MG602s

เสาอากาศนำเข้าจากยุโรป แบบติดตั้งภายนอก
อาคาร พร้อมสายนำสัญญาณ mini low loss
ยาว 3.5 เมตร  สามารถติดตั้งบนเรือ หรือบน
รถยนต์ได้
   
Gain: 8 dBi (6 dBd)
ใช้ได้กับ: 900 MHz
ข้อต่อเสา: FME Male
         
CARANT WLD

เสาอากาศ CARANT WLD

เสาอากาศแบบติดตั้งได้ทั้งภายใน-นอกอาคาร
มาพร้อมกับสายนำสัญญาณ mini low loss ยาว
2.5 เมตร นำเข้าจากยุโรป
   
Gain: 4 dBi (2 dBd) @ 900 MHz
5 dBi (3 dBd) @ 1800 MHz
ใช้ได้กับ: 900 MHz/ 1800 MHz
ข้อต่อสาย: SMA Female
 
CARANT AGY10

เสาอากาศ CARANT AGY10

เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร
นำเข้าจากยุโรป
   
Gain: 10 dBi (8 dBd)
ใช้ได้กับ: 1800 MHz
ข้อต่อเสา: FME Male
 
CARANT ACY15

เสาอากาศ CARANT ACY15

เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร
นำเข้าจากยุโรป
   
Gain: 15 dBi (13 dBd)
ใช้ได้กับ: 900 MHz
ข้อต่อเสา: FME Male
 
 
 

Copyright © 2010-2016     P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED   All rights reserved.
Developed by Ranida    Contact: webmaster