หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่นมือถือ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อบริษัท คำถามถามบ่อย แผนผังเว็บไซท์
                 
เครื่องแปลงสัญญาณ   เสาอากาศ   อุปกรณ์เสริม   ตู้สาขาโทรศัพท์    
     สายนำสัญญาณ/สายอากาศ  |  สายแปลง RS232 to USB2.0  |  แบตเตอรี่สำรองไฟ BU1880  |  แบตเตอรี่สำรองไฟ BU1881  |  แบตเตอรี่ 7A 12V  |
                 
สายนำสัญญาณ CARANT LOWLOSS

สายนำสัญญาณ CARANT

สายอากาศ CARANT LOW LOSS คุณภาพสูง
จากยุโรป ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบ
สื่อสาร ทั้งแบบอยู่กับที่ และไร้สาย ทำให้
สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
สายแปลง RS232 to USB2.0

สายแปลง RS232 to USB2.0

ใช้สำหรับแปลงหัว RS-232 ให้เป็น USB 2.0
เพื่อต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถ
ใช้งานร่วมกับเครื่อง EZ ได้
 
แบตเตอรี่สำรองไฟ BATTERY BU1880 5.4A

แบตเตอรี่สำรองไฟ BU1880

อุปกรณ์แบตเตอรี่สำรองไฟ สำหรับใช้ต่อกับ
เครื่อง EZ-WIRELESS MODULE INTERFACE และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สามารถสำรองไฟได้
นาน 4 ชั่วโมง
         
แบตเตอรี่สำรองไฟ BATTERY BU1880 7A

แบตเตอรี่สำรองไฟ BU1881

อุปกรณ์แบตเตอรี่สำรองไฟ สำหรับใช้ต่อกับ
เครื่อง EZ-WIRELESS MODULE INTERFACE และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สามารถสำรองไฟได้
นาน 8 ชั่วโมง
 
แบตเตอรี่ BATTERY 7A 12V

แบตเตอรี่ 7A 12V

สามารถใช้ต่อพ่วงกับเครื่อง EZ-999 เพื่อสำรอง
ไฟไว้ใช้ ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เครื่อง EZ-999 ก็จะ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
   
 
 
 

Copyright © 2010-2016     P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED   All rights reserved.
Developed by Ranida    Contact: webmaster