หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่นมือถือ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อบริษัท คำถามถามบ่อย แผนผังเว็บไซท์
                 
เครื่องแปลงสัญญาณ   เสาอากาศ   อุปกรณ์เสริม   ตู้สาขาโทรศัพท์    
     JSD Compact III  |  Crystal  |  Jupiter  |   Diamond3  |  New Platinum  |   Platinum  |
                 
                     ตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ PBX (Private Branch Exchange) หรือที่บางครั้งใช้คำว่า PABX (Private Automatic Branch Exchange) นั้นเป็น
ระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน บริษัท ออฟฟิศ สำนักงาน อพาร์ทเมนต์ คอนโด หรือโรงแรม ฯลฯ   ทำให้แผนก หรือฝ่าย
ภายในบริษัทนั้นๆ มีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ, เบอร์ภายใน หรือ เบอร์ extension) เป็นของตนเอง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร  ไม่ว่าจะเป็น
การโทรติดต่อสื่อสารกันเองระหว่างแผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ  หรือการโทรติดต่อสื่อสารจากภายนอกบริษัทฯ ที่สามารถกดต่อเบอร์ภายใน ไปยังแผนก
ที่ต้องการติดต่อได้โดยตรงเลย ซึ่งนอกจากนั้นแล้ว เบอร์โทรศัพท์ภายในเหล่านั้นยังสามารถใช้โทรติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอก  หรือชุมสายโทร-
ศัพท์ภายนอก ที่เรียกว่า PSTN (Public Switched Telephone Network) ได้ด้วย


JSD Compact III
JSD Compact III

ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับ บ้านพัก
โฮมออฟฟิต...

ตู้สาขาขนาดเล็ก ตอบสนองฟังก์ชั่นการใช้งาน
เหมือนตู้สาขารุ่นใหญ่ รองรับการใช้งานครบทุก
การเชื่อมต่อ   อ่านเพิ่มเติม...

ขยายได้สูงสุด: 8-48 พอร์ท
ขนาด (กxยxส): 28.5 x 22.3 x 31.5 ซม.
 
Jupiter
Jupiter

ตู้สาขาโทรศัพท์ เหมาะสำหรับออฟฟิตสมัยใหม่

ระบบโทรศัพท์  ซึ่งรวมความสามารถของระบบ
โทรศัพท์ดิจิตอล (Digital Non Blocking) ที่ท่าน
ไว้วางใจมานาน กับเทคโนโลยีไอพี ทำให้ท่าน
สามารถใช้ฟังก์ชั่นของระบบโทรศัพท์ได้อย่าง
ครบถ้วน

นอกจากนี้ Jupiter Series ยังมีช่องสัญญาณ
LAN Port  สำหรับการบริหารจัดการระบบโทร-
ศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การโปร-
แกรมระบบโทรศัพท์  การควบคุมสั่งงานระบบ
โทรศัพท์ การแสดงสถานะการทำงานของระบบ การนำข้อมูลการใช้โทรศัพท์  ไปคำนวณค่า
โทรศัพท์ เป็นต้น

ด้วยนวัตกรรมใหม่นี้ Jupiter จะเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานองค์กรของท่าน ให้สะดวก
สบาย ก้าวล้ำนำสมัย   อ่านเพิ่มเติม...

Jupiter 64
ขยายได้สูงสุด:
ขนาด (กxยxส):

48 พอร์ท
31 x 22 x 44 ซม.
Jupiter 128
ขยายได้สูงสุด:
ขนาด (กxยxส):

112 พอร์ท
42 x 22 x 44 ซม.
 
Platinum
Platinum

ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับคอนโด,
โรงพยาบาล, โรงเรียน, องค์กรขนาดใหญ่

ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ ขนาด
ใหญ่ที่รองรับการใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
โดย Platinum สามารถรองรับการใช้งานได้สูงสุด
ถึง 512 พอร์ต หรือคู่สาย ทั้งยังสามารถขยายการ
เชื่อมต่อกับคู่สาย ISDN-PRI ได้ถึง 4 วงจร

Platinum ถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบ
ตั้งพื้น หรือติดตั้งใน Rack 19 นิ้ว ร่วมกับอุปกรณ์
โทรคมนาคมชนิดอื่นๆได้

ตู้สาขาโทรศัพท์รุ่น Platinum มีคุณสมบัติชั้นสูง
ของเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างครบถ้วน   ไม่ว่าจะ
เป็น  ระบบการรองรับการโชว์เบอร์ บริการ DDI และ CLIP บนโครงข่าย ISDN-PRI หรือคุณภาพ
ของเสียงสนทนาที่ชัดเจน ระบบตอบรับอัตโนมัติ 8 ช่องเสียง และความสามารถในการรองรับการ
สนทนาพร้อมกันทุกคู่สายอย่างแท้จริง   อ่านเพิ่มเติม...

ขยายได้สูงสุด: 512 พอร์ท
ขนาด (กxยxส): 55 x 45 x 146 ซม.


         
Crystal
Crystal

ตู้สาขาโทรศัพท์ เหมาะสำหรับโฮมออฟฟิต

ตู้สาขาขนาดเล็กที่สุดในตลาดขณะนี้  ตอบสนอง
ฟังก์ชั่นการใช้งาน เหมือนตู้รุ่นใหญ่ รองรับการใช้
งานครบทุกการเชื่อมต่อ   อ่านเพิ่มเติม...

รับได้: 32 พอร์ท
ขนาด (กxยxส): 33 x 8.5 x 25 ซม.
 
Diamond3
Diamond3

ตู้สาขาโทรศัพท์ เหมาะสำหรับอพาร์ทเม้นท์,
คอนโด, สำนักงาน, องค์กรขนาดกลาง...

ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบ
โดดเด่น  ด้วยประสิทธิภาพของ CPU 32 bit
และ DSP รุ่นใหม่ล่าสุด ช่วยเสริมสร้างกลไก
เครื่องจักรกลดิจิตอลก่อกำเนิด เป็น Enhance
Telephone Engine ที่่ตอบสนองการใช้งาน
ระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้ได้้ดีที่สุด

โดย DIAMOND3 สามารถรองรับการใช้งาน
ได้สูงสุด 256 พอร์ต หรือคู่สาย สามารถที่จะ
ขยายการเชื่อมต่อกับคู่สาย ISDN-PRI ได้ 2
วงจร   อ่านเพิ่มเติม...

ขยายได้สูงสุด: 256 พอร์ท
ขนาด (กxยxส): 64 x 28 x 38.5 ซม.
 
New Platinum
New Platinum

ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับคอนโด,
โรงพยาบาล, โรงเรียน, องค์กร

เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติอันหลากหลาย อีกขั้น
กับการพัฒนาตู้สาขาโทรศัพท์ระบบไอพีอย่างเเท้
จริง   สามารถใช้ Voice over IP ซึ่งเป็นช่องทาง
การสื่อสารทางเสียงรูปแบบใหม่ผ่านทางเครือข่าย
ข้อมูลของคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต ช่องสัญญาณ
LAN Port สำหรับการบริหารจัดการระบบโทรศัพท์
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น    การโปรแกรม
ระบบโทรศัพท์ การควบคุมสั่งงานระบบโทรศัพท์
การแสดงสถานะการทำงานของระบบ การนำข้อ
มูลการใช้โทรศัพท์ไปคำนวณค่าโทรศัพท์ ฯลฯ    อ่านเพิ่มเติม...

ขยายได้สูงสุด: 512 พอร์ท
ขนาด (กxยxส): 54.5 x 45.5 x 95 ซม.


 
 
 

Copyright © 2010-2016     P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED   All rights reserved.
Developed by Ranida    Contact: webmaster