หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่นมือถือ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อบริษัท คำถามถามบ่อย แผนผังเว็บไซท์
                 
เครื่องแปลงสัญญาณ   เสาอากาศ   อุปกรณ์เสริม   ตู้สาขาโทรศัพท์    
     EZ-S2  |  EZ-222  |  EZ-333  |  EZ-999  |  EZ-GIANT  |  EZ-GPRS  |
ภาพรวม EZ-333 คุณสมบัติ EZ-333 ข้อกำหนด EZ-333 อุปกรณ์เสริม EZ-333 การสนับสนุน EZ-333  
Share |
 
EZ-333            

อุปกรณ์ ที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้
จ่ายในการโทรศัพท์  และส่งแฟกซ์
ในประเทศได้มากถึง95% มาพร้อม
กับความสามารถ ในการรับ และส่ง
แฟกซ์  ผ่านเครื่องโทรสารทั่วไป
(อนาล็อกแฟกซ์)ได้ และฟังก์ชั่น
ที่น่าสนใจต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น Line Reverse ที่ช่วย
ในการคิดคำนวณค่าโทรศัพท์   และ
จัดทำบิลเมื่อต่อเครื่องเข้ากับตู้สาขา,

ฟังก์ชั่น Call Blocking  เพื่อกันไม่
ให้โทรออกเลขหมายที่กำหนดไว้

รวมถึง  สามารถเชื่อมกับอุปกรณ์
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องรูดบัตรเครดิต
เพื่อทำ
รายการไร้สาย     (ผ่าน CSD หรือ
GPRS) ได้อีกด้วย

โทรศัพท์   แฟกซ์ ผ่านคอมพิวเตอร์   แฟกซ์ ผ่านเครื่องโทรสารทั่วไป   ต่อ GPRS
Icons by http://dryicons.com
ลดค่าโทรได้มากถึง 95%
    ลดค่าโทรได้มากถึง 95%
    ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษที่มอบ
    ให้เฉพาะลูกค้า EZ ทุกรุ่น คุณ
    จะสามารถลดค่าโทรศัพท์ภาย
    ในประเทศ   (ไม่ว่าจะเป็นการ
    โทรเข้าโทรศัพท์มือถือ   หรือ
    โทรทางไกลต่างจังหวัด) รวม
    ถึงค่าส่งแฟกซ์ในประเทศ ได้
    มากถึง95% เหลือเพียงพันต้นๆ
    ต่อเดือนเท่านั้น


ประหยัดค่าส่งโทรสาร
    ประหยัดค่าส่งโทรสาร        นอกจากจะส่งแฟกซ์ผ่าน PC
    ได้เหมือน EZ-222 แล้ว รุ่นนี้
    ยังสามารถรับ-ส่งแฟกซ์ ผ่าน
    เครื่องแฟกซ์ทั่วไป (อนาล็อก
    แฟกซ์)ได้ โดยจะคิดค่าแฟกซ์
    เหมือนกับ การโทรออก  ตาม     โปรโมชั่นมือถือที่คุณเลือกใช้
    ทำให้คุณส่งแฟกซ์ได้ถูก และ
    สะดวกยิ่งขึ้น


มีหน้าจอ LCD เพื่อแสดงสถานะการทำงานเครื่อง
    มีหน้าจอ LCD เพื่อแสดง
    สถานะการทำงานเครื่อง

    ดูสถานะการทำงานของเครื่อง
    ได้ง่ายขึ้น ด้วยหน้าจอ LCD +
    ไฟ Backlight  ทำให้คุณดูได้
    ว่า คุณกำลังใช้งานเครื่อง ใน
    โหมดไหน และความเข้มของ
    สัญญาณโทรศัพท์ ณ พื้นที่นั้น
    มีค่าเท่าใด ได้จากตัวเลขบน
    หน้าจอ LCD


 
 

     อุปกรณ์เสริม

 

 


Carant
ACY15

 

 


Carant
AGY10

 

     ดาวน์โหลด

  §  โบรชัวร์ EZ-333  
  §  คู่มือการใช้งาน EZ-333  
  §  คู่มือต่อ GPRS  
  §  ลักษณะการใช้งาน EZ-333  

     การสนับสุนน

     
  เรียนรู้วิธีติดตั้ง  และเริ่มต้นการใช้งาน
เครื่องด้วยตัวเองง่าย ๆ    โดยเยี่ยมชม
ที่ส่วนสนับสนุน พร้อมทั้งค้นหาข้อมูล หรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
เพื่อให้เครื่อง EZ ทำงานได้อย่างมีประ
สิทธิภาพสูงสุด
 

  Carant
Low Loss
Cable

 
สายแปลง
RS-232
เป็น USB
2.0
 
    ดูอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม >

    ดูการดาวน์โหลดทั้งหมด >

    การสนับสนุนสำหรับ EZ-333 >

 
 
 

Copyright © 2010-2016     P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED   All rights reserved.
Developed by Ranida    Contact: webmaster