หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่นมือถือ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อบริษัท คำถามถามบ่อย แผนผังเว็บไซท์
                 
เครื่องแปลงสัญญาณ   เสาอากาศ   อุปกรณ์เสริม   ตู้สาขาโทรศัพท์    
     EZ-S2  |  EZ-222  |  EZ-333  |  EZ-999  |  EZ-GIANT  |  EZ-GPRS  |
ภาพรวม EZ-999 คุณสมบัติ EZ-999 ข้อกำหนด EZ-999 อุปกรณ์เสริม EZ-999 การสนับสนุน EZ-999  
Share |
 
EZ-999            

อุปกรณ์ ที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้
จ่ายในการโทรศัพท์  และส่งแฟกซ์
ในประเทศได้มากถึง 95% สามารถ
ใช้รับ - ส่งแฟกซ์ ผ่านเครื่องโทร
สารทั่วไป
(อนาล็อกแฟกซ์)  ได้
พร้อมทั้งมีระบบรองรับไฟตก-ไฟ
เกิน
และฟังก์ชั่นที่น่าสนใจ

ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชั่น Line Reverse ที่ช่วยในการคำนวณค่าโทรศัพท์และ
จัดทำบิล เมื่อต่อเครื่องเข้ากับตู้สาขา,

ฟังก์ชั่น Line Extension   เพื่อให้
พนักงานที่อยู่นอกบริษัท   สามารถ
โทรออกไปต่างจังหวัด หรือต่างประ
เทศ ผ่านสายราคาประหยัดที่ต่อกับ
เครื่อง EZ-999 ที่ตั้งอยู่ที่บริษัทได้

รวมถึงสามารถต่อพ่วงเครื่อง  เข้า
กับแบตเตอรี่ 12V เพื่อสำรองไฟ เมื่อไฟฟ้าดับ
ได้อีกด้วย

โทรศัพท์   แฟกซ์ ผ่านคอมพิวเตอร์   แฟกซ์ ผ่านเครื่องโทรสารทั่วไป   ต่อ GPRS
Icons by http://dryicons.com
ลดค่าโทรได้มากถึง 95%
    ลดค่าโทรได้มากถึง 95%
    ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษที่มอบ
    ให้เฉพาะลูกค้า EZ ทุกรุ่น คุณ
    จะสามารถลดค่าโทรศัพท์ภาย
    ในประเทศ   (ไม่ว่าจะเป็นการ
    โทรเข้าโทรศัพท์มือถือ   หรือ
    โทรทางไกลต่างจังหวัด) รวม
    ถึงค่าส่งแฟกซ์ในประเทศ ได้
    มากถึง95% เหลือเพียงพันต้นๆ
    ต่อเดือนเท่านั้น

ประหยัดค่าส่งโทรสาร
    ประหยัดค่าส่งแฟกซ์ (Fax)        นอกจากจะสามารถ ส่งแฟกซ์
    ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  (PC)     ได้แล้ว    เครื่อง EZ-999  ยัง
    สามารถรับ - ส่งแฟกซ์   ผ่าน     เครื่องโทรสารทั่วไป (อนาล็อก
    แฟกซ์) ได้   โดยจะคิดค่าใช้
    จ่ายในการแฟกซ์  เหมือนกับ
    การโทรออก   ตามโปรโมชั่น
    มือถือที่คุณเลือกใช้ ทำให้ส่ง
    แฟกซ์ได้ถูก และสะดวกยิ่งขึ้น
ฟังก์ชั่น Line Extension
    ฟังก์ชั่น Line Extension
    เป็นฟังก์ชั่น ที่ช่วยให้พนักงาน
    ที่อยู่นอกบริษัท  สามารถโทร
    ออกไปยังต่างจังหวัดได้    ใน
    ราคาประหยัด ด้วยการโทรผ่าน  
    เครื่อง 999 แล้วกดตัดออกไป
    ยังสายโทรศัพท์ราคาประหยัด
    ที่ต่ออยู่กับช่องLINE ของ 999
    ที่ตั้งไว้ ณ บริษัท

    เท่านี้ คุณก็ประหยัดค่าโทรของ
    พนักงานลงได้  ไม่ว่าพนักงาน
    จะอยู่ที่สำนักงานหรือไม่ก็ตาม


 
 

     อุปกรณ์เสริม

   
Carant
ACY15
   
Carant
AGY10

 

     ดาวน์โหลด

  §  โบรชัวร์ EZ-999  
  §  คู่มือการใช้งาน EZ-999  
  §  คู่มือต่อ GPRS  
  §  ลักษณะการใช้งาน EZ-999  

     การสนับสุนน

     
  เรียนรู้วิธีติดตั้ง  และเริ่มต้นการใช้งาน
เครื่องด้วยตัวเองง่าย ๆ    โดยเยี่ยมชม
ที่ส่วนสนับสนุน พร้อมทั้งค้นหาข้อมูล หรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
เพื่อให้เครื่อง EZ ทำงานได้อย่างมีประ
สิทธิภาพสูงสุด
 

 

Carant
Low Loss
Cable

  แบตเตอรี่ 7A 12V

 
    ดูอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม >

    ดูการดาวน์โหลดทั้งหมด >

    การสนับสนุนสำหรับ EZ-999 >

 
 
 

Copyright © 2010-2016     P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED   All rights reserved.
Developed by Ranida    Contact: webmaster