หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่นมือถือ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อบริษัท คำถามถามบ่อย แผนผังเว็บไซท์
                 
เครื่องแปลงสัญญาณ   เสาอากาศ   อุปกรณ์เสริม   ตู้สาขาโทรศัพท์    
     EZ-S2  |  EZ-222  |  EZ-333  |  EZ-999  |  EZ-GIANT  |  EZ-GPRS  |
ภาพรวม EZ-GPRS คุณสมบัติ EZ-GPRS ข้อกำหนด EZ-GPRS อุปกรณ์เสริม EZ-GPRS การสนับสนุน EZ-GPRS  
Share |
 
EZ-GPRS            

อุปกรณ์ประหยัดค่าแฟกซ์  โดยเน้นที่ การแฟกซ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำ
ให้คุณประหยัดค่าแฟกซ์ได้อย่างคาด
ไม่ถึง 

มาพร้อมกับฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อสื่อสาร,
เชื่อมต่อ หรือ รับ-ส่งข้อมูลระหว่าง อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องรูดบัตรเคร
ดิต
เพื่อทำรายการไร้สาย  ผ่านระบบ CSD หรือ GPRS

แฟกซ์ ผ่านคอมพิวเตอร์   ต่อ GPRS
Icons by http://dryicons.com
ประหยัดค่าส่งโทรสาร
    ประหยัดค่าส่งโทรสาร
    ด้วยการส่งแฟกซ์   ผ่านเครื่อง
    PC ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่าย  เหมือน
    กับการโทรออก ตามโปรโมชั่น
    มือถือ ที่คุณเลือกไว้ ทำให้คุณ
    สามารถส่งแฟกซ์ได้ถูก ยิ่งขึ้นเล่นอินเตอร์เน็ทผ่าน GPRS
    เล่นอินเตอร์เน็ทผ่าน
    GPRS

    คุณสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้
    จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น ในสำนัก
    งาน, บนรถยนต์หรือแม้แต่พื้นที่
    ที่สายองค์การโทรศัพท์ ยังเข้า
    ไม่ถึง


ทำรายการไร้สายผ่าน GPRS/CSD
    ทำรายการไร้สายผ่าน
    GPRS/CSD

    ด้วย Serial port RS232 เครื่อง
    EZ จะสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์
    ต่างๆ เพื่อทำรายการไร้สายที่
    ราคาประหยัดยิ่งขึ้น... 
 

     อุปกรณ์เสริม

 

 


Carant
MHD

 

 


Carant
AGY10

 

     ดาวน์โหลด

  §  โบรชัวร์ EZ-GPRS  
  §  คู่มือการใช้งาน EZ-GPRS  
  §  คู่มือต่อ GPRS  
  §  ลักษณะการใช้งาน EZ-GPRS  

 


     การสนับสุนน

     
  เรียนรู้วิธีติดตั้ง  และเริ่มต้นการใช้งาน
เครื่องด้วยตัวเองง่าย ๆ    โดยเยี่ยมชม
ที่ส่วนสนับสนุน พร้อมทั้งค้นหาข้อมูล หรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
เพื่อให้เครื่อง EZ ทำงานได้อย่างมีประ
สิทธิภาพสูงสุด
 

 

Carant
ACY15
 
Carant
Low Loss
Cable
 
    ดูอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม >

    ดูการดาวน์โหลดทั้งหมด >

    การสนับสนุนสำหรับ EZ-GPRS >

 
 
 

Copyright © 2010-2016     P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED   All rights reserved.
Developed by Ranida    Contact: webmaster