หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่นมือถือ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อบริษัท คำถามถามบ่อย แผนผังเว็บไซท์
                 
เครื่องแปลงสัญญาณ   เสาอากาศ   อุปกรณ์เสริม   ตู้สาขาโทรศัพท์    
     EZ-S2  |  EZ-222  |  EZ-333  |  EZ-999  |  EZ-GIANT  |  EZ-GPRS  |
ภาพรวม EZ-S2 คุณสมบัติ EZ-S2 ข้อกำหนด EZ-S2 อุปกรณ์เสริม EZ-S2 การสนับสนุน EZ-S2
 
อุปกรณ์เสริม ที่ใช้ได้กับ EZ-S2
         
CARANT MHD

เสาอากาศ CARANT MHD

เสาอากาศนำเข้าจากยุโรป สามารถติดตั้งได้ทั้ง
ภายใน และภายนอกอาคาร มาพร้อมกับสายนำ
สัญญาณ mini low loss ยาว 2.5 เมตร
   
Gain: 5 dBi (3dBd)
ใช้ได้กับ: 900 MHz/ 1800 MHz
ข้อต่อสาย: FME Female
 
CARANT GDD1818

เสาอากาศ CARANT GDD1818

เสาอากาศแบบติดตั้งบนรถยนต์ (ติดกระจก)
นำเข้าจาก ยุโรป
   
Gain: 3 dBi (1 dBd) @ 900 MHz
5 dBi (3 dBd) @ 1800 MHz
ใช้ได้กับ: 900 MHz/ 1800 MHz
ข้อต่อเสา: FME Male
 
CARANT WLD

เสาอากาศ CARANT WLD

เสาอากาศแบบติดตั้งได้ทั้งภายใน-นอกอาคาร
มาพร้อมกับสายนำสัญญาณ mini low loss ยาว
2.5 เมตร นำเข้าจากยุโรป
   
Gain: 4 dBi (2 dBd) @ 900 MHz
5 dBi (3 dBd) @ 1800 MHz
ใช้ได้กับ: 900 MHz/ 1800 MHz
ข้อต่อสาย: SMA Female
         
CARANT MG602s

เสาอากาศ CARANT MG602s

เสาอากาศนำเข้าจากยุโรป แบบติดตั้งภายนอก
อาคาร พร้อมสายนำสัญญาณ mini low loss ยาว
3.5 เมตร  สามารถติดตั้งบนเรือ หรือรถยนต์ได้
   
Gain: 8 dBi (6 dBd)
ใช้ได้กับ: 900 MHz
ข้อต่อเสา: FME Male
 
CARANT ACY15

เสาอากาศ CARANT ACY15

เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร
นำเข้าจากยุโรป
   
Gain: 15 dBi (13 dBd)
ใช้ได้กับ: 900 MHz
ข้อต่อเสา: FME Male

 
CARANT AGY10

เสาอากาศ CARANT AGY10

เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร
นำเข้าจากยุโรป
   
Gain: 10 dBi (8 dBd)
ใช้ได้กับ: 1800 MHz
ข้อต่อเสา: FME Male
         
สายนำสัญญาณ CARANT LOWLOSS

สายนำสัญญาณ CARANT

สายอากาศ CARANT LOW LOSS คุณภาพสูง
จากยุโรป ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบ
สื่อสาร ทั้งแบบอยู่กับที่ และไร้สาย ทำให้
สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
แบตเตอรี่สำรองไฟ BATTERY BU1880 5.4A

แบตเตอรี่สำรองไฟ BU1880

อุปกรณ์แบตเตอรี่สำรองไฟ สำหรับใช้ต่อกับ
เครื่อง EZ-WIRELESS MODULE INTERFACE และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สามารถสำรองไฟได้
นาน 4 ชั่วโมง
 
แบตเตอรี่สำรองไฟ BATTERY BU1881 7A

แบตเตอรี่สำรองไฟ BU1881

อุปกรณ์แบตเตอรี่สำรองไฟ สำหรับใช้ต่อกับ
เครื่อง EZ-WIRELESS MODULE INTERFACE
และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สามารถสำรองไฟได้
นาน 8 ชั่วโมง
 
 
 

Copyright © 2010-2016     P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED   All rights reserved.
Developed by Ranida    Contact: webmaster